Business Contact Facebook Twitter

Disclaimer

Disclaimer voor https://www.businesscontact.nl

Uitgeverij Business Contact, onderdeel van Atlas Contact, verleent u hierbij toegang tot https://www.businesscontact.nl (“de Website”).
Uitgeverij Business Contact behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Uitgeverij Business Contact spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Business Contact.Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Uitgeverij Business Contact. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Uitgeverij Business Contact nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Business Contact. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uitgeverij Business Contact, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Bezoekersstatistieken

Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van deze webpagina’s van www.businesscontact.nl bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan eventueel door gebruikers verstrekte persoonsgegevens.

 

Bescherming persoonsgegevens

De auteur behandelt de door gebruikers verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De redactie zal ook dan de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier toestemming voor hebt gegeven.