Business Contact Facebook Twitter

Darren Chetty

Darren Chetty

Darren Chetty is schrijver, universitair docent en onderzoeker. Hij publiceert onder andere over filosofie en racisme

Boeken

  • positief van mening verschillen in een verdeelde wereld

    ISBN 9789047014232
    Dat iedereen overal anders over denkt is nu eenmaal een gegeven. Helaas leiden die meningsverschillen maar zelden tot een goed gesprek. In onze sterk gepolariseerde wereld vinden we het steeds moeilijker om constructief en inhoudelijk met elkaar van gedachten te wisselen over onderwerpen waarover...
  • positief van mening verschillen in een verdeelde wereld

    ISBN 9789047014799
    Filosofen Adam Ferner en Darren Chetty laten in ‘Constructieve onenigheid’ zien dat goede gesprekken ons veel opleveren. Maar die zijn lastig, want dat iedereen overal anders over denkt is nu eenmaal een gegeven. Onze meningsverschillen leiden helaas zelden tot een goed gesprek. In een sterk gepolariseerde...