Business Contact Facebook Twitter

Lunchlezing Storylistening


Storytelling is velen wel bekend, maar wat is storylistening? Maandag 19 april van 12.30- 13u geven Annet Scheringa en Simone Beemster, auteurs van het boek Storylistening (shortlist Managementboek van het jaar 2021) een gratis online lunchlezing over wat storylistening is en hoe het je kan helpen om een dialoog op gang te krijgen die verandering versnelt. Onderaan dit bericht kun je je e-mailadres doorgeven voor het ontvangen van de Zoomlink.

In iedere organisatie zijn er twee informatiestromen: de bovenstroom – al het rationele, de cijfers, KPI’s, beleidsdocumenten, protocollen, etc. – en de onderstroom – al het irrationele, de ervaringen, belevingen, gevoelens, etc. Veel organisaties laten zich vooral leiden door de bovenstroom. Die is tenminste meetbaar. De onderstroom wordt afgedaan als: glibberig en griezelig, want niet te managen.

Met storylistening is die onderstroom goed zichtbaar te maken én kun je er inzichten uit te halen. Wie dat kan, krijgt medewerkers veel gemakkelijker mee! Terwijl wie de onderstroom negeert, onherroepelijk vastloopt. In deze lunchlezing krijg je een korte introductie van deze techniek, die onmisbaar is voor teamleiders, afdelingshoofden, managers, medewerkers P&O en communicatie.