Business Contact Facebook Twitter

Onrust over Uber moet serieus genomen worden

Uber voor alles? Als het aan sommige boze taxichauffeurs ligt niet. In een van de appgroepen van Uber-chauffeurs wordt opgeroepen om op 20 maart middels een aanval op het hoofdkantoor van Uber Nederland ‘Uber te laten verdwijnen’. Rens Lieman, schrijver van het recent verschenen boek Uber voor alles over de gevolgen van de on demand-economie, zegt dat deze acties zeker serieus te nemen zijn, hoewel het slechts om een gedeelte van de Uber-chauffeurs gaat.

Lieman legt uit: Uber heeft 3000 chauffeurs die maandelijks voor het taxiplatform actief zijn. Uber-chauffeurs zijn verenigd in meerdere appgroepen. Deze specifieke groep  kent zo’n driehonderd leden. Een deel ervan is kwaad: de meesten vinden de commissie van 25% die Uber rekent het grootste probleem. Anderen vinden dat hun werkomstandigheden te snel en te vaak veranderen. Tot slot zijn er chauffeurs die het vak van vroeger missen.

Volgens Lieman zijn de aangekondigde acties zeker serieus te nemen. Ook ten tijde van UberPOP, de gestaakte taxidienst van Uber waarbij particulieren als taxichauffeur konden werken, was er al sprake veel onrust onder de taxichauffeurs. Die uitte zich in stakingen en protestacties, maar ook in het klemrijden en intimideren van Pop-chauffeurs. Een nieuwe taxioorlog werd op het nippertje voorkomen doordat Uber, op last van boetes van de ILT, de dienst toen stop heeft gezet.

In het debat bij de presentatie van het boek Uber voor alles in Pakhuis de Zwijger op 1 maart jl. in Pakhuis de Zwijger, bleek al dat de overheid vaak nog erg zoekende is hoe zij met dit soort on demand-bedrijven om moet gaan. Ook kwam naar voren dat er grote gevolgen zijn voor de arbeidsmarkt, die nu nog allemaal goed te overzien zijn.