Business Contact Facebook Twitter

Masterclass psychologische veiligheid van Amy Edmondson

Hoe creëer je een cultuur die veilig is, waarin je ideeën kunt uiten, vragen durft te stellen en fouten durft toe te geven? Succes in een moderne organisatie vereist een voortdurende toestroom van nieuwe ideeën, nieuwe uitdagingen en kritisch denken. Mensen moeten zich vrij voelen om hun mening te geven, ook al is hun idee nog niet uitgewerkt. Om dit proces te vergemakkelijken, heeft een organisatie een cultuur van psychologische veiligheid nodig.

In de digitale masterclass van DenkProducties die plaatsvindt op 1 juni dit jaar, verkent Amy Edmondson, professor aan de Harvard Business School, de kracht van psychologische veiligheid en geeft ze een blauwdruk om deze tot leven te brengen. Ze leert je hoe je:

  • Een cultuur kunt creeëren waarin het veilig is om ideeën te uiten, vragen te stellen en fouten toe te geven

 

  • Zorgt voor het vereiste niveau van betrokkenheid en openhartigheid

 

  • Een stapsgewijs raamwerk volgt voor het vaststellen van psychologische veiligheid in uw team of organisatie

 

Psychologische veiligheid gaat niet over aardig zijn. Het gaat erom openhartige feedback te geven, fouten openlijk toe te geven en van elkaar te leren. Lees meer over het boek De onbevreesde organisatie van Amy Edmondson of klik voor meer informatie over de masterclass van Denkproducties, hier.