Business Contact Facebook Twitter

Manifest van openheid

Wat hebben het misbruikschandaal bij ProDemos, de zwijgcultuur bij het Openbaar Ministerie en het grensoverschrijdend gedrag en manipulatie bij de UvA met elkaar gemeen? Bij al deze recente schandalen hadden getroffen medewerkers jarenlang het gevoel geen kant op te kunnen met hun klachten. We denken dat we heel open en direct zijn in Nederland, maar de praktijk in bedrijven wijst toch vaak echt heel anders uit. Organisatieadviseur en schrijver Jan Hille Noordhof lanceert daarom dit manifest voor openheid in organisaties en roept ondernemers, managers en medewerkers op om zich hier achter te scharen en in actie te komen.  

Help mee het manifest te verspreiden, hieronder vind je meer informatie en downloads. Gebruik op social media de hashtag #manifestvanopenheid

Toelichting manifest

Punt 1 t/m 4 van het manifest hebben betrekking op de organisatie. Door te zorgen dat mensen zich uit kunnen spreken en hen daartoe uit te nodigen ontstaat op zijn minst de mogelijkheid tot gesprek. Daarbij zijn veiligheid en vertrouwen natuurlijk cruciale begrippen.
Punt 5 en 6 benadrukken dat je uitspreken niet vanzelf gaat. Daarvoor zijn vaardigheden nodig en de overtuiging dat je het mag doen.
Punt 7 stelt dat het nooit alleen aan jou ligt dat je je niet uitspreekt. Dit kan al helpen. Soms is de organisatie gewoon te onveilig. Dan mag je hopen dat er een vertrouwenspersoon is waar je zaken aan kunt kaarten. Punt 8 is hier een aanvulling op: het ligt tegelijkertijd ook nooit aan de organisatie alleen, want uiteindelijk zul je zelf ook je mond open moeten doen.
Punt 9 nodigt je uit om je af te vragen of je je wel altijd moet uitspreken en of er de noodzaak toe is. Er wordt al zoveel gezegd.
Punt 10 moedigt je aan: zeg wat gezegd moet worden!

Downloads

Download hier de poster van het manifest om op te hangen op jouw kantoor, en de afbeeldingen voor twitter/ linkedin, facebook en instagram om te delen in je netwerk. Posters zijn ook te bestellen bij start@businesscontact.nl.

Lees voor meer informatie en tips het boek Waarom zeggen we niet wat we vinden? Bekijk hier alvast een fragment.

Persbericht: Manifest van openheid voor organisaties gelanceerd

Wat hebben het misbruikschandaal bij ProDemos, de zwijgcultuur bij het Openbaar Ministerie en het grensoverschrijdende gedrag en de manipulatie bij de UvA met elkaar gemeen? Bij al deze recente schandalen hadden getroffen medewerkers jarenlang het gevoel geen kant op te kunnen met hun klachten. We denken dat we heel open en direct zijn in Nederland, maar de praktijk in bedrijven wijst toch vaak heel anders uit. Organisatieadviseur en schrijver Jan Hille Noordhof lanceert daarom vandaag een manifest van openheid voor organisaties en roept ondernemers, managers en medewerkers op om zich hierachter te scharen en in actie te komen.

Jan Hille Noordhof:De druppel was voor mij het verhaal in NRC Handelsblad over een vooraanstaand hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, die zich jarenlang schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend seksueel gedrag. In de berichtgeving wordt er logischerwijs vaak gefocust op de individuele dader(s), maar er is echt een cultuuromslag nodig. Er is werk aan de winkel, en met dit manifest wil ik daar een eerste (praktische) aanzet toe geven.’

Machtsverhoudingen, vertrouwen en veiligheid spelen een belangrijke rol bij de vraag of medewerkers zich uit durven te spreken, aldus Noordhof in zijn pas verschenen boek Waarom zeggen we niet wat we vinden? De getroffen organisaties hebben een sterke hiërarchie met een weinig diverse medewerkerspopulatie en daarnaast exclusieve functies, zoals die van hoogleraar. Het gevolg hiervan is dat medewerkers sterk afhankelijk zijn van het oordeel van hun leidinggevende en er een gesloten bedrijfscultuur ontstaat. Machtsmisbruik ligt dan op de loer. En dat terwijl er met openheid zoveel te winnen valt: verbeteringen en innovaties komen eerder tot stand, de veiligheid neemt toe, het ziekteverzuim en het verloop dalen en het welbevinden en de motivatie van de medewerkers groeien.

Een goed startpunt om de cultuuromslag te bewerkstelligen is het organiseren van tegenmacht en tegengeluid. Managers moeten een infrastructuur opbouwen zodat iedereen zich uit kan spreken, zoals platforms waar medewerkers hun visie kunnen delen en een goed werkende OR.

Voor meer informatie, het aanvragen van interviews met de auteur of een recensie-exemplaar van het boek, neem contact op met Uitgeverij Business Contact: start@businesscontact.nl; 020-5249800.