Business Contact Facebook Twitter

Hoe open is jouw organisatie?

In het pas verschenen boek Waarom zeggen we niet wat we vinden? geeft Jan Hille Noordhof praktische tips hoe je kunt werken aan een open en veilige bedrijfscultuur. Kun je in jouw organisatie zeggen wat je wilt?

Op veel werkplekken voelt het niet veilig om te zeggen wat je vindt. De cultuur schrijft impliciet voor misstanden vooral niet te melden, of je wordt helemaal niet uitgenodigd om mee te denken. Maar ook wijzelf dragen bij aan de zwijgcultuur. We weten niet hoe we zaken moeten aankaarten of zijn bang buitengesloten te worden. Aan de hand van een eenvoudig model belicht Noordhof de vier aspecten die bepalen of we ons uitspreken: macht, cultuur, vaardigheden en psychologie.

Met behulp van onderstaande tests krijg je een eerste indruk welke rol hiërarchie, machtsafstand en onzekerheidsvermijding spelen in jouw organisatie.

Hoe hiërarchisch is jouw organisatie?
Hiërarchie is de afstand tot de top die er is en/of gevoeld wordt. Hoeveel managementlagen zijn er? Hoe gemakkelijk loop je even bij de directeur binnen?

In hoeverre is er sprake van machtsafstand in jouw organisatie?
Machtsafstand is de acceptatie van machtsverschillen. In organisaties met een grote machtsafstand verwachten medewerkers dat er voor hen beslist wordt en accepteren zij dat ze geen of weinig zeggenschap hebben.

Welke rol speelt onzekerheidsvermijding in jouw organisatie?
Onzekerheidsvermijding is de mate waarin de dragers van een cultuur zich bedreigd voelen door onzekere of onbekende situaties. Een organisatie met een hoge mate van onzekerheidsvermijding kent veel regels en normen, waardoor het gemakkelijker is om feedback te geven en elkaar aan te spreken op gedrag.

 

Hoe hiërarchisch is jouw organisatie? – ProProfs » Assessment by ProProfs

ProProfs – In hoeverre is er sprake van machtsafstand in jouw organisatie? » Learning Management Software

Welke rol speelt onzekerheidsvermijding in jouw organisatie? by ProProfs » Create online test