Business Contact Facebook Twitter

Seminar 'Veranderdynamiek', met o.a. Jaap Boonstra en Jitske Kramer

Locatie: Maitland Theater, Driebergen
Datum: 27-03-2020

In onze dynamische wereld heb je niet zoveel aan planmatig veranderen. Want dynamiek laat zich niet vangen in vaste faseringen en verandermethoden. Een dynamische wereld verlangt het organiseren van wendbaarheid en een veranderaanpak die uitgaat van experimenteren en leren. Een aanpak die zich kenmerkt door samen spelen. Hoe komen we tot samenspel zodat we onszelf en onze organisaties kunnen kwalificeren voor de toekomst? Op 27 maart bieden zes smaakmakers een hele dag concrete inspiratie en delen hun actuele kennis en ervaring met het veranderen van organisaties door samenspel.

Met sprekers Jaap Boonstra, Jitske Kramer, Anouk Brack, Killian Bennebroek Gravenhorst, Simon van der Veer en Ina Ahuis.

Jaap Boonstra, Samenspelen in verandering, 9:40

Jaap Boonstra presenteert een spelmodel voor organisatieverandering en nodigt u uit om mee te spelen. Het spelmodel gaat over het maken van een context voor veranderen en impact hebben om gewenste veranderingen te realiseren. Veranderingen krijgen betekenis door vanuit een gedeelde spelambitie veranderstrategieën te kiezen met passende spelvormen en een krachtige spelverdeling. De kern is dat betrokken spelers een verandering tot leven brengen door bewust veranderstrategieën en spelvormen te kiezen om resultaat te bereiken.

Jitske Kramer, Samenspel in tribes, 15:30

Soms lijkt het alsof we onszelf, en ons leiderschap, volledig opnieuw moeten uitvinden. Jitske Kramer denkt dat dat maar ten dele waar is. We hebben namelijk als mensheid een eeuwenlange ervaring in samenwerken, samenleven, overleggen, besluiten en veranderen waaruit we kunnen putten. Een lezing met antropologisch inzichten die kunnen helpen om sterke en gezonde organisaties te creëren en onderhouden.

Kijk voor meer informatie en tickets hier.