Business Contact Facebook Twitter

Boeklancering markeert belang van structureel innoveren door publieke organisaties

Het boek Van indammen naar laten stromen van bestuurskundige Menno Spaan is afgelopen donderdag feestelijk gelanceerd. In dit boek laat Spaan zien hoe innovatie in publieke organisaties tot stand kan komen. Hij analyseerde samen met een panel van experts zestien praktijkverhalen van publieke organisaties die volledig anders gingen werken en stelde vast welke factoren leidden tot hun succes.

De bezoekers werden tijdens de boeklancering alvast ondergedompeld in een van de casussen: de bouwwerkzaamheden van de N211, de duurzaamste weg van Nederland, vormde het toepasselijke decor. Verder kwamen de succesfactoren van innovatie uitgebreid aan bod. Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, hield een bevlogen verhaal over creativiteit, durf en samenwerking in het bereiken van innovaties. Daarna gaf Musicus Alan Purves een muzikale interpretatie ter illustratie van de vier fasen van het door Spaan ontwikkelde 4F-innovatiemodel: ‘Fiddle’, ‘Flow’, ‘Focus’ en ‘Fit In.’

‘Een verplicht handboek voor ambtenaren en bestuurders,’ oordeelde secretaris-generaal Maarten Schurink (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), die namens minister Kajsa Ollongren het eerste exemplaar in ontvangst nam.

Foto’s: Boeklancering Van indammen naar laten stromen / © Jorn Baars