Business Contact Facebook Twitter

De ideale ambtenaar Ronald Derks Bas van Leeuwen

Inzichten voor de professional in de publieke sector

€ 29,99 Reserveer zonder verzendkosten.
Reserveren
  • Paperback
  • 224 blz.
  • ISBN 9789047009306
  • november 2019
De rol van de ambtenaar verandert voortdurend. Was het voorheen vooral belangrijk de regels nauwgezet toe te passen of de (financiële) doelstellingen van het project te bewaken, nu moet je in dialoog met burgers, ondernemers en belanghebbenden. Het werk wordt daardoor steeds complexer. De auteurs, zelf ambtenaar, ontdekten tijdens hun studie aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en aan Harvard University een manier van kijken die hen helpt deze nieuwe rol in te vullen, een rol die nieuwe competenties vraagt: flexibiliteit, creativiteit, empathisch vermogen en strategisch denken. Ze ontwikkelden een praktisch model, gebaseerd op 150 jaar kennis over besturen, dat de ambtenaar nu en in de toekomst helpt succesvol te zijn en te excelleren. Dit helder geschreven boek verschaft inzicht, is direct toepasbaar en bevat herkenbare voorbeelden uit de alledaagse en minder alledaagse praktijk van het openbaar bestuur. Een waarderende benadering van het vak van ambtenaar staat hierbij centraal. Het boek bevat columnbijdragen van spreker, auteur en adviseur Jeroen Busscher, die vanuit het perspectief van organisatie- en cultuurverandering in zijn kenmerkende scherpe stijl de context van de ambtenaar belicht.