Business Contact Facebook Twitter

Beursgang Uber: Uber voor alles?

Uber Technologies, het bedrijf achter taxi-app Uber, gaat vandaag naar de beurs in New York. Het wordt een van de grootste beursgangen ooit, maar de verwachtingen zijn ook getemperd door onder andere de problemen van het bedrijf.

Voor wie meer wil weten over Uber, hoe het allemaal begon, de problemen waar het tegenaan liep en wie er aan de touwtjes trekken: het is allemaal te lezen in het boek Uber voor alles van journalist Rens Lieman.

In het boek vind je onder andere het ontstaan van het concept, hoe het allereerste prototype van de Uber-app ontwikkeld is door een Nederlandse appontwikkelaar en de eerste botsing met de autoriteiten. Je leest hoe het is om te werken voor een app, met een algoritme als baas.

Ook gaat het in op het vraagstuk hoe Uber misschien op termijn ‘als bijvangst’ autobezit en -gebruik zou kunnen terugdringen, hoewel de eerste onderzoeken uitwijzen dat het juist tot meer autokilometers leidt. En wist je bijvoorbeeld dat er bij TCA eind 2011 al een Uber-achtige bestel-app in de maak was en waarom dit misging?