Business Contact Facebook Twitter

Goede leiders zweven niet met Janka Stoker en Harry Garretsen

Locatie: Academiegebouw, Groningen
Datum: 16-10-2018

Op dinsdag 16 oktober zullen Janka Stoker en Harry Garretsen hun boek Goede leiders zweven niet presenteren bij de Studium Generale Groningen. Ze zullen het eerste exemplaar van het boek aanbieden aan de kersverse voorzitter van het college van bestuur van de RUG, Jouke de Vries.

Dat goede leiders niet zweven en helder communiceren lijkt een simpel advies. In hun nieuwe boek laten Stoker en Garretsen aan de hand van onderzoek en aansprekende voorbeelden zien waarom de ene leider daar beter in slaagt dan de andere. Met verwijzing naar de actualiteit, sport en politiek, onderbouwen Stoker en Garretsen de stelling dat goede leiders vooral niet zweven: effectieve leiders gebruiken geen vage concepten, en staan niet los van hun omgeving. Goed leiderschap is dus altijd een combinatie van de persoon en de omstandigheden.

Na afloop van de lezing kun je hun nieuwe boek kopen en laten signeren.

Kijk hier voor meer informatie en om je aan te melden.