Business Contact Facebook Twitter

Mannen financieel fitter dan vrouwen

Vrouwen zijn minder financieel fit en vaardig dan mannen. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 2.000 Nederlandse huishoudens door Dirk Brounen en Kees Koedijk van TIAS School for Business & Society en schrijvers van het boek Nooit meer slapend arm.

 22% van de ondervraagde vrouwen vindt zichzelf financieel vaardig. Nadat deze financiële vaardigheid werd getoetst aan de hand van vijf eenvoudige financiële basisvragen, blijkt slechts 9% van de vrouwen ook daadwerkelijk financieel vaardig te zijn. Mannen schatten hun financiële vaardigheid op waarde: 20% denkt financieel vaardig te zijn, na toetsing blijkt dat cijfer te kloppen.

 Persoonlijke aanleg

‘Geslacht is uiteraard niet de verklaring voor het gemeten verschil in financiële basiskennis. Er zijn geen biologische redenen waarom vrouwen meer moeite hebben met denken over geld,’ aldus onderzoeksleider prof. dr. Dirk Brounen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar factoren die kunnen verklaren waarom zoveel mensen slecht scoren op financiële vaardigheid.’

 Een eerste factor is het persoonlijke geloof in maakbaarheid – de zogenaamde locus of control. Geloof in het effect van eigen acties is een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van financiële vaardigheid. 31% van de mannen heeft dit geloof in maakbaarheid, terwijl dit bij slechts 24% van de vrouwen aanwezig is. Er is een correlatie tussen de mate waarin mensen geloven dat hun toekomst maakbaar is en hun financiële vaardigheid. Andersom hebben mensen met een lage locus of control-score weinig geloof in het effect van hun eigen daden en blijken dan ook minder financieel vaardig te zijn.

Een tweede factor van belang is de wiskundige aanleg. Zowel onder mannen als vrouwen blijken de rekenaars ook het meest financieel vaardig. Tevens blijkt deze wiskundige aanleg sterker bij mannen dan bij vrouwen. 31% van de mannen heeft wiskundige aanleg, tegenover 21% van de ondervraagde vrouwen.

Meer weten over hoe je weer meer financiële regie kunt nemen in je eigen leven?

Met dit doel scheven Dirk Brounen en Kees Koedijk onlangs ook het boek Nooit Meer Slapend Arm, actieplan voor een financieel fitte toekomst.

 

nooitmeerslapendarm.nl