Business Contact Facebook Twitter

Een nieuw kapitalisme voor een wereld in verwarring Rebecca Henderson

€ 29,99 Reserveer zonder verzendkosten.
Reserveren
  • Paperback
  • 352 blz.
  • ISBN 9789047014454
  • oktober 2020
Het vrijemarktkapitalisme is een van de beste uitvindingen van de mens; het is de grootste bron van welvaart die de wereld ooit gekend heeft, aldus Harvard-professor Rebecca Henderson. Maar dat succes wordt duur betaald. Het kapitalisme staat op het punt de aarde te vernietigen en de groeiende kloof tussen arm en rijk dreigt te zorgen voor maatschappelijke ontwrichting. Wat we nodig hebben, betoogt Henderson, is een heel nieuw kapitalisme, niet gericht op winst en groei, maar op duurzaamheid, rechtvaardigheid en gelijkheid. Dat klinkt abstract en ingewikkeld, maar er zijn al heel wat organisaties, instellingen en overheden die laten zien dat het kan. Sterker nog, deze nieuwe aanpak blijkt grote strategische voordelen op te leveren: meer slagkracht en innovatievermogen, grotere betrokkenheid van de medewerkers, meer flexibiliteit om op kansen in de markt in te springen en een beter imago bij consumenten en potentiële werknemers. In dit boek combineert Henderson de inzichten uit haar lange onderzoekscarrière met inspirerende praktijkverhalen van de vele grote organisaties waarmee ze heeft samengewerkt. Ze toont ons een haalbaar alternatief in deze tijd van extreme uitdagingen – maar ook van unieke kansen.